Faktúry

Faktúry
jpg Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, Levoča
DF 2011/284,uskladnenie odpadu na skládke Kúdelník, suma 2.144,93 €, úhrada 09.12.2011
doc KONEX elektro, spol. s.r.o, Rastislavova 7, Košice
DF 2011/275, údržba VO a MŠ, suma 1.467,80 €, úhrada 09.11.2011
jpg RRAL Moyzesova 196, Liptovský Hrádok
DF 2011/267, mapové podklady a vektorové mapy porealizačné zameranie " Program revitalizácie krajiny " suma 5.470 €, úhrada 09.11.2011
jpg Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice
DF 2011/259, energia, suma 2.572 €, úhrada 04.11.2011
jpg Jozef Tomečko, Dravce 134,053 14
DF 2011/250, zemné práce na realizácii vodozádržných prvkov projekt "Program revitalizácie krajiny", suma 7.308 €, úhrada 02.11.2011
jpg Vaša stravovacia, Rajčianske mýto 1/B, Bratislava
DF 2011/249, stravné lístky ZŠ, OcU, suma 1.228 €, úhrada 28.10.2011
jpg Ing. Ladislav Sisák LS, Okružná 770/78, Poprad
DF 2011/247 činnosť koordinátora prác v rámci projektu Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011, suma 1.665 €, úhrada 02.11.2011
jpg Ladislav Kovalčík ml., Slovenská Ves 204
DF 2011/246, pilčícke práce v rámci projektu Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011, suma 1.600 € úhrada 02.11.2011
jpg HES-COMGEO spol. s r. o., Kostiviarska cesta 4, 974 01 Banská Bystrica
DF 2011/232, vypracovanie projektu Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí pre rok 2011, suma 2.700 €, úhrada 14.10.2011
jpg Jozef Tomečko, Dravce 134,053 14
Df 2011/231, vykonané zemné práce na realizácii vodozádržných prvkov v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011, suma 7.470 €, úhrada 14.10.2011
jpg Vaša stravovacia, Rajčianske mýto 1/B, Bratislava
DF 2011/221, stravné lístky, suma 1.075,20 €, úhrada 17.10.2011
jpg Ladislav Kovalčík ml., Slovenská Ves 204
DF 2011/218, pilčícke práce v rámci projektu Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011, suma 1.665 €, úhrada 05.10.2011
jpg Ing. Ladislav Sisák LS, Okružná 770/78, Poprad
DF 2011/ 217, koordinátor prác v rámci projektu Program revital. krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011 za mesiac september, suma 1.665 € úhrada 03.10.2011
jpg Jozef Tomečko, Dravce 134,053 14
DF 2011/210,vykonané zemné práce na realizácii vodozádržných prvkov v rámci Programu revitalizácie krajiny a integr. manažmentu povodí SR 2011, suma 7.092 € úhrada 22.09.2011
jpg ARPROG a.s., Partizánska 3878/86 A, Poprad
DFI 2011/4, v zmysle ZoD č. 28/2009 za vykonané stavebné práce podľa potvrdených súpisov prác na stavbe Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Drvace, suma 135.494,17 €, úhrada 22.09.2011
jpg Ladislav Kovalčík ml., Slovenská Ves 204
DF 2011/199, pilčícke práce v rámci projektu Program revitalizácie krajiny, suma 1.600 €, úhrada 13.09.2011.
jpg Ing. Ladislav Sisák LS, Okružná 770/78, Poprad
DF 2011/188,činnosť koordinátora prác za mesiac 08/2011 v rámci projektu Program revitalizácie krajiny, suma 1.665 €, úhrada 05.09.2011
jpg Stolárska výroba,Marek Kuruc, Dravce č. 17 053 14
DFI 2011/7, výstavba altánku v Bukovinke v rámci realizácie projektu cez MAS Levoča, suma 3.495,99 €, úhrada 31.08.2011
jpg Jozef Tomečko, Dravce 134
DF 2011/181, zemné práce na realizácii vodozádržných prvkov projekt Program revitalizácie krajiny, suma 6.444 €, úhrada 18.08.2011
jpg JS plus s.r.o., Okružná 879/50, Stará Ľubovňa
DF2011/171, ihličnatá guľatina - program revitalizácie krajiny , suma 1.274,02€, úhrada 15.08.2011
jpg Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice
DF 2011/161, elektrická energia, úhrada 02.08.2011, suma 2.572 €
jpg Ing. Ladislav Sisák LS, Okružná 770/78, Poprad
DF 2011/157, činnosť koordinátora Program revitalizácie krajiny, úhrada 01.08.2011, suma 1.665 €
jpg Ladislav Kovalčík ml., Slovenská Ves 204
DF 2011/156,pilčícke práce Program revitalizácie krajiny, úhrada 01.08.2011, suma 1.600 €
jpg Štefan Breja - Brejko, Dravce č .144
DF 2011/155, záloha na rekonštrukciu vstup na cintorín - schody, úhrada 22.07.2011, suma 3.400 €
jpg Jozef Tomečko, Dravce 134
DF 2011/142, zemné práce "Program revitalizácie krajiny", úhrada 11.07.2011, suma 9360 €
jpg Ladislav Kovalčík ml., Slovenská Ves 204
DF 2011/141, pilčíske práce "Program revitalizácie krajiny", úhrada 04.07.2011, suma 1600 €
jpg Ing. Ladislav Sisák LS, Okružná 770/78, Poprad
DF 2011/140, koordinátor prác v rámci projektu " Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011", úhrada 04.07.2011, suma 1665 €
jpg Vaša stravovacia, Rajčianske mýto 1/B, Bratislava
DF2011/139stravné lístky OcU, ZŠ, úhrada 04.07.2011, suma 1228,80
jpg ARPROG a.s., Partizánska 3878/86 A, Poprad
DFI2011/2, rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Dravce, úhrada 06.06.2011, suma 1393,92 €
jpg Ladislav Kovalčík ml., Slovenská Ves 204
DF 2011/120, pilčícke práce v rámci projektu " Program revitalizácie krajiny", úhrada 06.06.2011, suma 1600 €
jpg Ing. Ladislav Sisák LS, Okružná 770/78, Poprad
DF2011/119, činnosť koordinátora prác v rámci projektu "Program revitalizácie krajiny " úhrada 02.06.2011, suma 1665 €
jpg Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice
DF 2011/81, elektrina 01.03.2011- 31.05.2011, úhrada 05.05.2011, suma 2 572,00€
jpg Štefan Breja - Brejko, Dravce č .144
DFZ 2011/1, zálohová faktúra, úhrada 06.04.2011, suma 1 900€
jpg Strabag s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava
DFZI 2011/1, oprava miestnej komunikácie po povodni, úhrada 28.03.2011, suma 19 863,95 €
jpg MILK-AGRO spol.s.r.o., Čapajevova 36, Prešov
DF 2011/79, jogurty ZŠ, úhrada 20.04.2011, suma 12,82 €
jpg MILK-AGRO spol.s.r.o., Čapajevova 36, Prešov
DF 2011/78, jogurty ZŠ, úhrada 20.04.2011, suma 12,82 €
jpg LegalSoft s.r.o., Partizánska 34, Turč.Teplice
DF 2011/77, kancelárske potreby ZŠ, úhrada 20.04.2011, suma 50,65 €
jpg Ing. L. K. Elektro, Kúpeľná 19, Sp.Podhradie
DF 2011/76, vyhotovenie proj. dokumentácie, úhrada 20.04.2011, suma 1400 €
jpg Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, Levoča
DF 2011/75, kuka nádoby, úhrada 11.04.2011, suma 275,52 €
jpg RTVS s.r.o., Staré Grunty 2, Bratislava
DF 2011/74, služby verejnosti poskytnuté rozhlasom a televíziou, úhrada 11.04.2011, suma 33,48 €
jpg Zapa beton SK, Vajnorská 142, Bratislava
DF 2011/73, výroba, doprava a uloženie betónovej zmesi, úhrada 11.04.2011, suma 710,76 €
jpg Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, Levoča
DF 2011/72,vývoz odpadu, úhrada 11.04.2011, suma 161,48 €
jpg T-Com, Námestie slobody 6, Bratislava
DF 2011/71, telefón OcU, úhrada 11.04.2011, suma 90,60 €
jpg T-Com, Námestie slobody 6, Bratislava
DF 2011/70, telefón ZŠ, úhrada 11.04.2011, suma 19,10 €
jpg Datas, Obchodná 81/29, Hrabušice
DF 2011/69,oprava a údržba PC úhrada 06.04.2011, suma 80,40 €
jpg Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice
DF 2011/68, virtuálna knižnica ZŠ, úhrada 06.04.2011, suma 3,32 €
jpg Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hraničná 662/17, Poprad
DF 2011/67, vodné 03/2011, úhrada 06.04.2011, suma 511,67 €
jpg ALFA-SBS Štefan Bendžala, Francisciho 18, Levoča
DF 2011/66, ochrana objektu 03/2011, úhrada 05.04.2011, suma 63,72 €
jpg Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26
DF 2011/65, plyn ZŠ, úhrada 05.04.2011, suma 232 €
jpg Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26
DF 2011/64, plyn 04/2011, úhrada 05.04.2011, suma 89 €
jpg MILK-AGRO spol.s.r.o., Čapajevova 36, Prešov
DF 2011/63, jogurty ZŠ, úhrada 05.04.2011, suma 11,28 €
jpg MILK-AGRO spol.s.r.o., Čapajevova 36, Prešov
DF 2011/62, jogurty ZŠ, úhrada 05.04.2011, suma 13,08 €
jpg Vaša stravovacia, Rajčianske mýto 1/B, Bratislava
DF 2011/61, stravné lístky, úhrada 05.04.2011, suma 921,60 €
jpg Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava
DF 2011/60,telefón KSP a OcU, úhrada 30.03.2011, suma 75,31 €
jpg Slovenský vodohospodársky podnik, Radičné námestie 8, Banská Štiavnica
DF 2011/59, prenájom vodného toku, úhrada 30.03.2011, suma 1 €
jpg Dušan Slanina, Družstevná 216/54, Sp.Nová Ves
DF 2011/58,odborná skúška plynového odberného zariadenia úhrada 30.03.2011, suma 105,86 €
jpg RVC - ZO, Hlavná 188/67, Štrba
DF 2011/57,publikácia účtovníctvo, výkazníctvo a audit SŠ a samospráve, úhrada 24.03.2011, suma 21,00 €
jpg RAABE, Štefanovičova 20, Bratislava
DF 2011/56, vzdelávanie detí s poruchami č.6, úhrada 24.03.2011, suma 37,86 €
jpg MILK-AGRO spol.s.r.o., Čapajevova 36, Prešov
DF 2011/55, jorurty ZŠ, úhrada 16.03.2011, suma 11,28 €
jpg MILK-AGRO spol.s.r.o., Čapajevova 36, Prešov
DF 2011/54, jogurty pre deti ZŠ, úhrada 16.03.2011, suma 11,28 €
jpg Podtatranský futbalový zväz, Huszova 12, Poprad
DF 2011/53, vyplácanie rozhodcov pre jarnú časť 2010/2010, úhrada 16.03.2011, suma 297 €
jpg Dopravné značenie Poprad, s.r.o., Levočská 4806/39, Poprad
DF 2011/52, dopravné zančenie, dátum úhrady 16.03.2011, suma 341,28 €
jpg ESET, spol.s.r.o.,Einsteinova 24, Bratislava
DF 2011/51,OcU licencia PC na 2 roky, uhradené 14.03.2011, suma 40,25 €
jpg NAJ, s.r.o.,Nová Ľubovňa 1, Nová Ľubovňa
DF 2011/50,OcU inštalácia a nastavovanie k IS URBIS,výmery, účtovníctvo, uhradené 11.03.2011, suma 129,12 €
jpg Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice
DF 2011/49, ZŠ virtuálna knižnica 02/2011, uhradené 11.03.2011, suma 3,32 €
jpg T-Com, Námestie slobody 6, Bratislava
DF 2011/48, Telefón a internet OcU 02/2011, uhradené 11.03.2011, suma 78,48 €
jpg T-Com, Námestie slobody 6, Bratislava
DF 2011/47, ZŠ telefón 02/2011, uhradené 11.03.2011, suma 19,54 €
doc MIVA MARKET, spol.s.r.o, Mlynská 1323/13, Smižany
DF 2011/46, ZŠ hmotná núdza školské pomôcky, uhradené 07.03.2011, suma 249 €
jpg Jarmila Kopťárová, Nám. Majstra Pavla 30, Levoča
DF 2011/45, hmotná núdza školské pomôcky MŠ, uhradené 07.03.2011, suma 66,40 €
jpg ALFA-SBS Štefan Bendžala, Francisciho 18, Levoča
DF 2011/44, ochrana objektu OcU a ZŠ, uhradené 07.03.2011, suma 63,72 €
jpg Slovenský ochranný zväz, Rastislavova 3, Bratislava
DF 2011/43, hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu, uhradené 07.03.2011, suma 20,40 €
jpg Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hraničná 662/17, Poprad
Df 2011/42, vodné, uhradené 07.03.2011, suma 411,88 €
jpg Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26
DF 2011/41, ZŠ plyn, uhradené 02.03.2011, suma 424 €
jpg Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26
DF 2011/40, plyn OcU, uhradené 02.03.2011, suma 89 €
jpg Vaša stravovacia, Rajčianske mýto 1/B, Bratislava
DF 2011/39, stravné lístky OcU a ZŠ, uhradené 02.03.2011, suma 614,40 €
doc Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava
DF 2011/38, telefón OcU, telefón komunitné centrum, uhradené 02.03.2011, suma 81,50 €
jpg Obec Dlhé Stráže, Dlhé Stráže č. 13
DF 2011/37, prenájom kultúrneho domu -farský ples, uhradené 25.02.2011, suma 183 €
jpg Borale, s.r.o.,Lúčna 13, Levoča
DF 2011/36, zabezpečenie inžinierskej činnosti pri zabezpečovaní výstavby pre stavby, uhradené 25.02.2011, suma 896,40 €
jpg MILK-AGRO spol.s.r.o., Čapajevova 36, Prešov
DF 2011/35, ZŠ Jogurty, uhradené 25.02.2011, suma 11,28 €
jpg MILK-AGRO spol.s.r.o., Čapajevova 36, Prešov
DF 2011/34, ZŠ Jogurty, uhradené 25.02.2011, suma 11,28 €
jpg MILK-AGRO spol.s.r.o., Čapajevova 36, Prešov
DF 2011/33, ZŠ Jogurty, uhradené 09.02.2011, suma 11,38 €
jpg MILK-AGRO spol.s.r.o., Čapajevova 36, Prešov
DF 2011/32, ZŠ Jogurty, uhradené 09.02.2011, suma 11,38 €
jpg T-Com, Námestie slobody 6, Bratislava
DF 2011/31, ZŠ telefón, uhradené 09.02.2011, suma 20,42 €
jpg T-Com, Námestie slobody 6, Bratislava
DF 2011/30, telefón a internet OcU 01/2011, uhradené 09.02.2011, suma 103,14 €
jpg SILCOM MultimediaSK,s.r.o.,Jánošíková 1, Žilina
DF 2011/29, ZŠ učebný materiál- školská multilicencia AJ a matematika, uhradené 09.02.2011, suma 203,40 €
jpg T-Com, Námestie slobody 6, Bratislava
DF 2011/28, vytýčenie telekomunikačného vedenia a dopravné k stavbe "Úprava Draveckého potoka", uhradené 07.02.2011, suma 80,40 €
jpg Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26
DF 2011/27, vytýčenie plynovodu v súvislosti so stavbou "Úprava Draveckého potoka", uhradené 07.02.2011, suma 45,28 €
jpg SAMNET, Farská 9, Nitra
DF 2011/26, členský príspevok informácie o dotáciách a grantoch, uhradené 07.02.2011, suma 32,86 €
jpg MADE spol.s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica
DF 2011/25, informačný systém URBIS, uhradené 07.02.2011, suma 52 €
jpg Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice
DF 2011/24, el.energia OcU, kult. dom, verejné osvetlenie, dom smútku,ihrisko, uhradené 07.02.2011, suma 2572 €
jpg Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice
DF 2011/23, el.energia ZŠ, uhradené 07.02.2011, suma 208 €
jpg Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice
DF 2011/22, el.energia OcU, uhradené 07.02.2011, suma 31 €
jpg ALFA-SBS Štefan Bendžala, Francisciho 18, Levoča
DF 2011/21, ochrana objektu ZŠ, OcU, uhradené 07.02.2011, suma 63,72 €
jpg Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hraničná 662/17, Poprad
DF 2011/20, vodné, uhradené 07.02.2011, suma 662,46 €
jpg KP plus s.r.o., MUDr.Alexandra 23, Kežmarok
DF 2011/19, kancelárske potreby OcU, uhradené 07.02.2011, suma 258,10 €
jpg Poľnohospodárske družstvo Dravce, Dravce 55
DF 2011/18, odhrňanie snehu, uhradené 02.02.2011, suma 75,60 €
jpg Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26
DF 2011/17, plyn OcU, uhradené 02.02.2011, suma 89 €
jpg Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26
DF 2011/16, plyn ZŠ, uhradené 02.02.2011, suma 449 €
jpg Juris DAT-M.Melden, Ondavská 8, Bratislava
DF 2011/15, predplatné časopisu Škola 2011 ZŠ, uhradené 02.02.2011, suma 20 €
jpg Ševt a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica
DF 2011/14, kancelárske potreby ZŠ, uhradené 02.02.2011, suma 15,35 €
jpg Vaša stravovacia, Rajčianske mýto 1/B, Bratislava
DF 2011/13, stravné lístky OcU, ZŠ, uhradené 31.01.2011, suma 614,40 €
jpg Ševt a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica
DF 2011/12, polročné vysvedčenia ZŠ, uhradené 31.01.2011, suma 11,16 €
jpg Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., Hraničná 662/17, Poprad
DF 2011/11, spotreba el.enrgie, uhradené24.01.2011, suma 1235,47 €
doc Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava
DF 2011/10, telefón OcU, telefón komunitné centrum, uhradené 24.01.2011, suma 86,71 €
jpg Ares spol. s.r.o, Športova 5, Bratislava
DF 2011/9,Časopis ZŠ, uhradené 19.01.2011, suma 2 €
jpg Komensky, s.r.o., Park Mládeže 1, Košice
DF 2011/8,Virtuálna knižnica ZŠ, uhradené 19.01.2011, suma 3,32 €
jpg Poradca podnikateľa, Národná , Žilina
DF 2011/7, Finančný spravodajca r. 2010 nedoplatok, uhadené 19.01.2011, suma 1,23 €
jpg Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, Bratislava
DF 2011/6 Telefón -mobil, uhradené 10.01.2011, suma 1€
jpg Alfa +avis, Klemensova 34, Žilina
DF 2011/5 predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"- uhradené 05.01.2011, suma 48€
jpg Vaša stravovacia, Rajčianske mýto 1/B, Bratislava
DF 2011/4 stravné lístky OcU, ZŠ - uhradené 05.01.2011, suma 614,28 €
jpg Malunet,s.r.o., Nahrazní 414, Morkov
DF 2011/3 spotrebný materiál Základnej školy - uhradené 05.01.2011, suma 89 €
jpg Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26
DF 2011/2 plyn Obecného úradu (OcU) Dravce - uhradené 05.01.2011, suma 89 €
jpg Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, Bratislava 26
DF 2011/1 plyn Základná škola (ZŠ) Dravce - uhradené 05.01.2011, suma 464 €
Február 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
meniny má: Lívia

Počasie: