Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 26.06.2015

Vážený pán, (i)

pozývame Vás dňa 26.06.2015 o 18.00 hod. na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Dravce, ktoré sa bude konať v zasadačke Obecného úradu Dravce.


Program :

1. Otvorenie zasadnutia.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.

4. Kontrola plnenia uznesení.

5. Správa hlavnej kontrolórky obce Dravce o vykonanej kontrole

6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2015

7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce.

8. Záverečný účet obce.

9. Úprava rozpočtu.

10. Predaj pozemkov

11. Rôzne.

12. Záver.S pozdravom Peter Faltin, starosta obce
Február 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
meniny má: Lívia

Počasie: